• HOME
 • SLOBODNA ZONA
 • STRUKTURA
 • GALERIJA
 • INVESTICIONA ULAGANJA
 • PARTNERI
 • ZAKONI
 • LINKOVI
 • NOVOSTI
 • KONTAKT
 • Investiciona ulaganja

  Plan zone

  "Robno transporni centar" A.D. Šabac kroz saradnju sa lokalnom samoupravom planira ostvarenje projekta INVESTICIONOG ULAGANJA u međunarodnu luku – vrednosti 10 miliona € u prvoj fazi.

  U okviru "Robno transporni centar" A.D. Šabac, predviđena je izgradnja Međunarodne luke, kapaciteta 2.000.000 tona.

  Vrednost investicije za izgradnju (I faza) iznosi 10 mil €.
  Luka je predviđena za rasute i generalne terete, RO-RO terminal, kontejnerski terminal i terminal za tečna goriva.
  Prema trenutnom gravitiranju tokova roba, investicija bi se vratila u veoma kratkom roku.
  Za izgradnju luke moguće su sve vrste ulaganja (joint venture, kreditne linije, strateško partnerstvo, koncesija itd)

  Garanciju za strano ulaganje daje lokalna samouprava.

  II investicija - Izgradnja motela

  U okviru "Robno transporni centar" A.D. Šabac predvidjena je izgradnja motela ukupne površine 1000 m2, a sam sadržaj motela bi se sastojao od kancelarijskog prostora, restorana, sale za odmor, tuš kabine za vozače, kao i soba za dnevni odmor sa internet priključkom.

  U sklopu motela bi bili šalteri banke i pošte i ostalih inspekcijskih službi (sanitarna, fitopatološka, BIA i druge).

  Vrednost investicije je oko 250 000 evra.

   Plan zone

  Podsticaji za korisnike usluga slobodne carinske zone

  "Robno transporni centar" nudi stimulativan režim poslovanja uz poreske i carinske olakšice, kao i pojednostavljene administrativne postupke.


  Carinski propisi

  Korisnici slobodne zone oslobođeni su plaćanja carine za:

  * Robu
  * Sirovine za proizvodnju
  * Opremu za obavljanje delatnosti
  * Materijal za izgradnju i opremanje objekata

  U Slobodnoj zoni neograničen je vremenski rok držanja robe.

  Robu iz slobodne zone moguće je privremeno izneti na drugi deo teritorije RS, odnosno uneti u slobodnu zonu radi aktivnog odnosno pasivnog oplemenjivanja, dorade, popravki, ispitivanja, atestiranja, marketinškog prezentovanja.


  Spoljnotrgovinski propisi

  Uvoz i izvoz robe i usluga u slobodnoj zoni su slobodni i ne podležu kvantitativnim ograničenjima. Na uvoz i izvoz robe i usluga u slobodnoj zoni se ne primenjuju mere komercijalne politike u zemlji.


  Poreski propisi

  * Roba i usluge u SZ su oslobođeni PDV-a
  * 10% stopa Poreza na dobit – najniža stopa u Evropi

  Za investicije preko 600 miliona dinara i 100 novih zaposlenih radnika na neodređeno vreme

  * Poreske stimulacije za zapošljavanje
  * Poreski kredit za investiranje u osnovna sredstva

  Posebni podsticaji

  * Ubrzana procedura dobijanja dozvole za greenfield i druge investicije.

   

   

  Robno transporni centar, Šabac

  Robno Transportni Centar "Šabac" A.D. - Šabac

  Beogradski put bb, 15000 Šabac

  Phone:
  +381 15 381 348
  +381 15 381 349

  Fax:
  +381 15 381 357

  E-mail:

  zone@freezonesabac.com

  direktorzonesa@open.telekom.com