• HOME
 • SLOBODNA ZONA
 • STRUKTURA
 • GALERIJA
 • INVESTICIONA ULAGANJA
 • PARTNERI
 • ZAKONI
 • LINKOVI
 • NOVOSTI
 • KONTAKT
 • Struktura vlasništva

   

   

  Slobodna zona Šabac - Struktura vlasništva

  * Rešenje iz Agencije za privredne registre - 1 2 3

  * Prikaz podataka iz Centralnog registra HoV

   

  Tip lica
  Broj akcija
  % od ukupne emisije
  Akcije u vlasništvu fizičkih lica
  72
  0.09294
  Akcije u vlasništvu pravnih lica
  77,394
  99.90706
  Društveni kapital nije iskazan u akcijama (nenominovan kapital)
  Zbirni (kastodi) račun
  0
  0.00000
  Konzorcijum
  0
  0.00000
  Ukupno:
  77,466
  100

   

   

  Rbr
  Akcionar
  Broj akcija
  % od ukupne emisije
  1. SO ŠABAC ŠABAC 46120 59.53580
  2. AKCIJSKI FOND RS 21069 27.19774
  3. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. 4797 6.19239
  4. PD ELEKTROSRBIJA -ED ŠABAC 724 0.93460
  5. SAVA- VODOPRIVREDNO PRED. 496 0.64028
  6. JP ZA UPRAVLJANJE GRAĐ. ZEMLJ. 343 0.44277
  7. VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SAVA Š 305 0.39372
  8. ŠEĆERANA DP ŠABAC 301 0.38856
  9. JKP VODOVOD-ŠABAC ŠABAC 250 0.32272
  10. ZORKA - ZAŠTITA BILJA ŠABAC 237 0.30594  • Podaci o akcijama i akcionarima preduzeća koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i preduzeća koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra, u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih pravnih lica, zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru HoV dostavljena od strane tih pravnih lica i ta pravna lica su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.

   

   
   

  Robno transporni centar, Šabac

  Robno Transportni Centar "Šabac" A.D. - Šabac

  Beogradski put bb, 15000 Šabac

  Phone:
  +381 15 381 348
  +381 15 381 349

  Fax:
  +381 15 381 357

  E-mail:

  zone@freezonesabac.com

  direktorzonesa@open.telekom.com