• HOME
 • SLOBODNA ZONA
 • STRUKTURA
 • GALERIJA
 • INVESTICIONA ULAGANJA
 • PARTNERI
 • ZAKONI
 • LINKOVI
 • NOVOSTI
 • KONTAKT
 • Partneri - korisnici

   

   

   

   

  * Opština Šabac

  * UPRAVA CARINA - carinarnica Šabac

  * DUNAV Osiguravajuce drustvo, Beograd

  * TENT Obrenovac, Obrenovac

  * TELEKOM Srbija

  * PTT Srbija

  * FRIKOM Zagreb

  * CODAC Šabac

  * VALTEC Šabac

  * M - PLAST Šabac

  * SVJETLOST Zagreb

  * EMMSA Balkan Barselona

  * STADA HEMOFARM Zorka farma Vršac

  * OXIGEN Beograd

  * MINNOTI Beograd

  * ECOTEQ Beograd

  * PACORINI Italija

  * SUNOKO Novi Sad

  * FK PARTIZAN Beograd

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Robno transporni centar, Šabac

  Robno Transportni Centar "Šabac" A.D. - Šabac

  Beogradski put bb, 15000 Šabac

  Phone:
  +381 15 381 348
  +381 15 381 349

  Fax:
  +381 15 381 357

  E-mail:

  zone@freezonesabac.com

  direktorzonesa@open.telekom.com