• HOME
 • SLOBODNA ZONA
 • STRUKTURA
 • GALERIJA
 • INVESTICIONA ULAGANJA
 • PARTNERI
 • ZAKONI
 • LINKOVI
 • NOVOSTI
 • KONTAKT
 • Kontakt

  Naziv firme:

  Kontakt osoba:

  Telefon:

  E-mail:

  Poruka:

  Mapa Slobodna zona Šabac

  Robno Transportni Centar "Šabac" A.D. - Šabac

  Beogradski put bb

  15000 Šabac

  Centrala:
  +381 15 381348

  Fax:
  +381 15 381357

  Mozete nas kontaktirati i na sledece telefone:

  Dragan Ninković, v.d.generalni direktor,

  +381 15 384997, +381 64 8841413, direktorzonesa@open.telekom.com

  Jelena Milutinović, sekretar društva,

  +381 15 381359, +381 64 9128212, pravni@freezonesabac.com

  Milanko Mijailović, izvršni direktor za poslove skladišta i manipulacija,

  +381 15 381355, +381 64 8841434, skladiste@freezonesabac.com

  Biljana Milutinović, izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove,

  +381 15 381349, +381 64 8841447, komercija@freezonesabac.com

  Mirjana Gagić, šef finansijskog sektora

  +381 15 381346

  Snežana Sarić, šef knjigovodstva

  +381 15 381351, +381 64 8841435, knjigovodstvo@freezonesabac.com

  Dejan Crvenčanin, system administrator,

  +381 15 384927, +381 64 8841406, zone@freezonesabac.com

   

  Robno transporni centar, Šabac

  Robno Transportni Centar "Šabac" A.D. - Šabac

  Beogradski put bb, 15000 Šabac

  Phone:
  +381 15 381 348
  +381 15 381 349

  Fax:
  +381 15 381 357

  E-mail:

  zone@freezonesabac.com

  direktorzonesa@open.telekom.com