• HOME
 • SLOBODNA ZONA
 • STRUKTURA
 • GALERIJA
 • INVESTICIONA ULAGANJA
 • PARTNERI
 • ZAKONI
 • LINKOVI
 • NOVOSTI
 • KONTAKT
 • Dobro Došli

     
   

  "Robno transporni centar" A.D. Šabac je akcionarsko društvo čiji se ukupan osnovni kapital sastoji:

  Struktura kapitala

  * Osnovna delatnost preduzeća su poslovi skladištenja i pretovar tereta

  * Preduzeće se nalazi u istočnoj industrijskoj zoni grada, pored magistralnog puta M-19 i na 98.km plovnog puta reke Save

  * zapošljava 130 radnika svih kvalifikacionih struktura

  Za potrebe rada i razvoja, Slobodna zona “Šabac” poseduje u svom vlasništvu

  * 56 ha sopstvene zemlje

  * 19.329 m2 zatvorenog skladišno-proizvodnog prostora

  * 10.000 m2 otvorenog skladišnog prostora

  * Carinski terminal sa 8.000 m industrijskog koloseka

  * 25.600 m2 izgrađenih saobraćajnica

  * Upravnu zgradu površine 660 m2

  * Zgradu Carinarnice Šabac površine 550m2 * Dve trafo – stanice kapaciteta 3 x 630 KVA

  * Radionicu za servisno održavanje pretovarne mehanizacije sa magacinom
  * Prodajni objekat površine 150m2
  * TT infrastruktura kapaciteta 100 direktnih linija
  * Kolska vaga kapaciteta 50 t sa atestom
  * Vodovodna i kanalizaciona mreža u dužini od 5 km

  "Robno transporni centar" A.D. Šabac poseduje pretovarnu mehanizaciju i to:

  2 viljuškara radne nosivosti 1,5 t, 2 viljuškara radne nosivosti 2 t, 2 viljuškara radne nosivosti 3,5 t, 2 viljuškara radne nosivosti 5 t, 1 viljuškar radne nosivosti 10 t, 1 autodizalica radne nosivosti 20 t , 1 kamion sa poluprikolicom FAP 2226, 1 utovarivač-rovokopač (SKIP)

   

  Robno transporni centar, Šabac

  Robno Transportni Centar "Šabac" A.D. - Šabac

  Beogradski put bb, 15000 Šabac

  Phone:
  +381 15 381 348
  +381 15 381 349

  Fax:
  +381 15 381 357

  E-mail:

  zone@freezonesabac.com

  direktorzonesa@open.telekom.com